Regulamin

Postanowienia oglólne

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem prywatne-pokazy.pl
1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem prywatne-pokazy.pl Usługodawca świadczy Usługi droga elektroniczna Serwis internetowy prywatne-pokazy.pl umożliwia użytkownikom darmowe zamieszczanie ogłoszeń oraz odpłatny dostęp do podstron portalu umożliwiających video transmisje online.
2. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Przed skorzystaniem z Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem strony.
3. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w pełni akceptuje poniższy Regulamin,i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Definicje :

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w regulaminie :

1. Ogłoszenie – ogół informacji,treści, plików w tym zdjęć oraz innych elementów samodzielnie i dobrowolnie zamieszczanych przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza dodania Profilu, stanowiących opis usługi opublikowany na łamach Serwisu .
2. Profil (dalej Profilu)- Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika .
3. Użytkownik (Użytkownika) – każda osoba korzystająca z Serwisu.
4. Materiały erotyczne – materiały audio-video.
5. Administrator – osoba obsługująca Serwis.
6. Prywatne pokazy - transmisje online nagrań audio video.
7. Prywatny video czat - pokój audio video z możliwościom transmisji prywatnych pokazów.
8. Kredyty - wirtualne punkty które użytkownik posiadający opublikowany profil otrzymuje za każdą transmisję na prywatnym video czacie.

Korzystanie z Serwisu :

1 Użytkownik który chce rozpocząć korzystanie z Serwisu musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go.
2 Dodanie Ogłoszenia następuję poprzez wypełnienie formularza „Dodaj Profil” i jest płatne.
3 Serwis zastrzega sobie prawo do nieopublikowania Ogłoszenia(Profilu) oraz zablokowania korzystania z Serwisu Użytkownikowi który wg Administratora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego bez podawania przyczyn.
4 Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz pliki zamieszczane w Ogłoszeniach/Profilach dodane przez Użytkownika , dokładamy wszelkich starań aby Ogłoszenia niezgodne z regulaminem były usuwane.
5 Dostęp do prywatnego video czatu jest czasowy i płatny. Link do transmisji zostaje przesłany na email podany do płatności nie później niż do 24h od chwili zaksięgowania wpłaty lub udostępniony natychmiastowo online po wpłacie na stronie serwisu płatności.
6. Portal prywatne-pokazy.pl użycza odpłatnie użytkownikom jedynie miejsce na serwerze do zamieszczenia ogłoszenia lub skorzystania z prywatnego czatu z możliwością transmisji video online. Administrator portalu nie jest stroną pomiędzy zawartymi ustaleniami miedzy użytkownikami portalu.
7. Kredyty - wirtualne punkty. Użytkownik portalu posiadający opublikowany profil, może użyć przyznanych kredytów do odnowienia ogłoszenia lub podbicia ogłoszenia na pierwsze miejsce na liście ogłoszeń.
8 Kredyty - wirtualne punkty nie podlegają wypłacie.
9 Miesięczna emisja ogłoszenia kosztuje 100zł. Podbicie ogłoszenia na pierwsze miejsce 50zł.
10. Podbicie ogłoszenia na pierwsze miejsce następuje do czasu kiedy kolejny użytkownik nie podbije swojego ogłoszenia a tym samym nie przebije ogłoszenia poprzedniego użytkownika. W takiej sytuacji podbite ogłoszenia zaczyna przesuwać się w dół.
11. Portal prywatne-pokazy.pl umożliwia także odpłatne przesyłanie wirtualnych podarunków(obrazków-plików graficznych z dołączonym adresem kontaktowym do osoby wysyłającej podarunek) wybranemu użytkownikowi w celu nawiązania ze sobą kontaktu.
12. Weryfikacja płatności odbywa się w godzinach 12-24.
13.Portal prywatne-pokazy.pl dopuszcza i jednocześnie informuje że zamieszczanie w działach : sex telefon , pokazy skype, wirtualna dominacja, sex czat, cybersex fikcyjnych danych treści oraz zdjęć służących wirtualnej zabawie jest zgodne z regulaminem strony. Użytkownik korzystający z takowych wirtualnych sex zabaw wyraża zgodę oraz przyjmuje do wiadomości możliwość fikcyjnych danych i zdjęć zamieszczonych w profilach służących do rozbudzenia wyobraźni podczas uczestnictwa w wirtualnych sex zabawach.

Warunki techniczne

1 Do korzystania z Serwisu niezbędny i zalecane jest: komputer stacjonarny lub laptop,dobre stałe łącze internetowe, przeglądarka internetowa chrome lub firefox (obslugujaca cooki JavaScript aplety Javy oraz flash), komunikator internetowy, skrzynka pocztowa email, , dostęp do konta bankowego online.
2 Serwis zastrzega ze nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne wynikłe z przyczyn niezależnych od administratora.

Ogólne

1 Użytkownik dodając ogłoszenie (dalej zwane jako Profil/Profilem) ponosi odpowiedzialność za jego treść oraz materiały w nim zamieszczone. Użytkownik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych materiałów oraz jest osobą pełnoletnią.
2 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe podane w Profilu mogą być wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych materiałów (zdjęć, treści, materiałów audio oraz video )uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do żadnych celów. Korzystanie z nich w jakikolwiek sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie, utrwalanie lub dystrybucja, jest surowo zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
4 Użytkownik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania.
5 Użytkownik zobowiązany jest po wejściu do Serwisu do zapoznania się z pełną treścią niniejszego Regulaminu
6 Akceptacja regulaminu następuje poprzez wejście do serwisu i zaznaczenie opcji (Akceptuję – Wchodzę) na stronie głównej Serwisu
7 Użytkownik przyjmuje do wiadomości że informacje oraz fotografie podane w Profilu mogą mieć charakter fikcyjny i służący wirtualnej zabawie .
8 Użytkownik może posiadać w serwisie dowolną liczbę różnych Profili.
9 Profile zamieszczone w serwisie mogą mieć charakter fikcyjny służący wirtualnej zabawie.
10 Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia lub edycji swojego Konta oraz dodanych ogłoszeń.
11.Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie i bezterminowo licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie treści zamieszczonych na łamach portalu.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora

1 Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, autentyczność oraz prawdziwość Danych i treści, zamieszczanych i publikowanych przez Użytkownika w Serwisie. Weryfikacja danych zamieszczanych przez użytkownika jest tylko subiektywną oceną wystawioną przez administrację Serwisu i może być różna od oceny innych użytkowników.
2 Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji podanych przez Użytkowników.
3 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania wszelkich treści, komentarzy,plików oraz pozostałych treści, zamieszczanych przez Użytkownika, a także poszczególnych elementów Profilu użytkownika, jeżeli nie są zgodne z Regulaminem Serwisu.
4 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, utworzenia Profilu, dodania Ogłoszenia bez podania przyczyny.
5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez osoby trzecie treści, plików, zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie do celów prywatnych, poprzez ich powielanie, udostępnianie i publikowanie na łamach innych serwisów internetowych.
6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na Konta, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby inne niż do tego uprawione.
7 Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie.
8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz stosunki pomiędzy Użytkownikami.

Postanowienia końcowe

Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika Serwisu żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2016r

Regulamin dotyczy strony prywatne-pokazy.pl